2018

DC 4.8V--7.4V

CLOUD WING
CLOUD WING
CW 8-1 MG

BA SERVO
BA SERVO
BA-15-5-HV

BA SERVO
BA SERVO
BA-15-8-HV

BA CLASSIC
BA CLASSIC
BA-12-5-HV

MAGNETIC INDUCTIO DIGITAL  CARELESS MOTOR  STEEL GEAR SERVO
MAGNETIC INDUCTIO DIGITAL CARELESS MOTOR STEEL GEAR SERVO
MI-190HTM

18.00kg.cm 0.06sec/60° @7.4V 58g
18.00kg.cm 0.06sec/60° @7.4V 58g
MI4792MG

9.00kg.cm 0.03sec/60° @7.4V 58g
9.00kg.cm 0.03sec/60° @7.4V 58g
MI4779MG

15.00kg.cm 0.10sec/60° @7.4V 58g
15.00kg.cm 0.10sec/60° @7.4V 58g
MI4729MG

30.0kg.cm 0.12sec/60° @7.4V 58g
30.0kg.cm 0.12sec/60° @7.4V 58g
MI4736MG

N-ROLL
N-ROLL
NR5024MG

15kg-cm 0.10sec/60° 7.4V 57g 360° N-ROLL
15kg-cm 0.10sec/60° 7.4V 57g 360° N-ROLL
NR5026MG

31.00kg.cm 0.15sec/60° @7.4V 58g
31.00kg.cm 0.15sec/60° @7.4V 58g
MI4793MG

1